Artikler

Udviklingsprojekt på Sølystskolen i Silkeborg

Vi er nu på 8. år i projektet. Vi har gjort gode praksiserfaringer, som kan formidles og anvendes af nye lærere, der er kommet med i projektet, men også af alle andre lærere, der måtte have interesse. Menupunktet ”praksis” på websitet er på nuværende tidspunkt opbygget efter genremodellen i Britt Johannsons bog (Rose 2009). Vi er i en udviklingsproces, hvor vi ændrer og udvikler, således at undervisningen og forløbene er afstemt og passer til vores elever og skole og endelig til det danske skolesystem.
Skematisk oversigt over udvikling/implementering af sprogbaseret undervisning på Sølystskolen fra 2009-2017
Læs mere om projektet