Artikler

Om projektet

I skoleåret 2009/2010 indledte Sølystskolen et pilotprojekt i samarbejde med Læreruddannelsen i Silkeborg med henblik på sprog- og genreorienteret undervisning baseret på funktionel grammatik'.

Genrepædagogik er målrettet alle elever på alle klassetrin og i alle fag. Ved at arbejde aktivt med sproget udvikler eleverne kompetencer og viden om sprogbrug inden for forskellige emner og forskellige genrer, så de lettere kan forstå, læse og selv skrive varierede tekster efter konteksten.
Samtidig udvikler lærere og elever et fælles skolesprog, så eleverne kan tilegne sig ny viden om alle emner hele vejen op i skolesystemet.

Formål med projektet er:

At få indsigt i, sprede og implementere viden om genrepædagogikkens teori og undervisningspraksis med henblik på sprogbaseret undervisning.Didaktisk udvikling inden for genrepædagogik og sprogbaseret undervisning i et samarbejde mellem lærere og ledelse på Sølystskolen, KompetenceCenteret og undervisere og studerende på Læreruddannelsen i Silkeborg.

Projektet, som foregår i samarbejde med VIA Læreruddannelsen i Silkeborg, forløber over flere år. Et vigtigt led i processen har de første 2 år været at gøre os begyndende praksiserfaringer - at vi så at sige udviklede praksis, mens vi studerede teorien.

Vi er nu på 7. år i projektet, og vi har gjort gode praksiserfaringer, som kan formidles og anvendes af nye lærere, der er kommet med i projektet, men også af alle andre lærere, der måtte have interesse.