Film om genrepædagogik på Sølystskolen


Produceret af Filmkompagniet i samarbejde med

Sølystskolen i Silkeborg og Mette Vedsgaard Christensen,
Videncenter for Sprog, Læsning og Læring, VIA University College.
Hele filmen kan ses på Filmkompagniet

Hele filmen kan ses på Filmkompagniet 

Nyhedsbrev om filmen

I filmen kan man se eksempler på grammatik og skriveundervisning i dansk, og et eksempel på hvordan arbejdet med sprog er integreret i historie.

Teaching learning cycle - 11 minutter
1. klasse arbejder med en fagtekst

 

Teaching learning cycle– 16 minutter
7. klasse skriver en avisnotits

 

Reading to learn - 15 minutter
I historie læser 5. klasse en svær fagtekst om reformationen.

 

SFL – Systemisk Funktionel Lingvistik - 12 minutter
2. klasse arbejder med grammatik med udgangspunkt i Otto er et næsehorn