Reading to Learn

 

Reading to Learn. Fase 1, 2 og 3. - 5. klasse

Reading to learn er en undervisningsmodel med flere faser. Modellen er velegnet til at stilladsere elevers læsning af svære tekster. Læreren skaber og modellerer børnenes læseforståelse mens teksten læses i fællesskab. De nøje planlagte faser i undervisningen sikrer at man kan læse svære tekster med hele klassen så alle får en god forståelse af indholdet. Metoden arbejder hele tiden med at bygge bro fra hverdagssproget til det svære fagsprog i teksten. Midlet er grundig forforståelse og nøje planlagt klasserumssamtale.

For mange lærere er det en udfordring at læse de svære fagtekster med eleverne. Teksterne er komprimeret og har mange svære ord. Det der kendetegner et fag som historie er, at eleverne skal tilegnes sig abstrakt viden gennem tekster – tekster udgør en vigtigste ressource når eleverne skal tilegne sig viden, så de er nødt til at kunne læse og forstå fagenes tekster. Genrepædagogik tilbyder en undervisningsmodel som modellerer læsningen af de svære fagtekster for eleverne. Også denne model består af flere faser: i fase 1 fortæller læreren eleverne hvad der står i teksten i et hverdagssprog, så elever får adgang til tekstens indhold inden de selv skal læse teksten. Fase 2 er den vigtigste fase. Her har læreren udvalgt enten et særligt vigtigt stykke eller et særligt svært stykke af teksten – læreren læser nu dette stykke sammen med klassen – imens sproget pakkes ud og de vigtigste ord forklares og uddybes. Læsningen sker efter et helt bestemt mønster for klasserumsinteraktion og det kan man se her på filmen.

embed video plugin powered by Union Development