SFL


SFL – Systemisk Funktionel Lingvisitk – 2. klasse

Arbejdet med sprog og sprogbeskrivelse er en vigtig del af genrepædagogikken. Sprogsynet er kommunikativt og funktionelt og det vil sige at al arbejde med sprog og grammatik tager udgangspunkt i hvordan sprog skaber betydning. Målet med at blive gode til grammatikken er at man skal blive bedre til at forstå, tolke og skrive tekster. Man arbejder i genrepædagogikken altid med udgangspunkt i autentiske tekster  - og helst de tekster, som børnene arbejder med i litteraturarbejdet,  - og målet med sprogarbejdet er at eleverne lære hvordan sprog betyder noget i tekster. De skal ikke lære grammatisk analyse for analysens egen skyld, de skal lære at se hvordan tekster bruger grammatiske ressourcer til at skabe betydning.

embed video plugin powered by Union Development