Teaching learning cycle – 7. klasse

 

Teaching Learning Cycle er en undervisningsmodel, som stilladserer elevers skrivning.

I Teaching Learning Cycle viser læreren hvordan eksperter bruger sproget i rigtige tekster – og læreren moddelerer og stilladserer elevernes egen tekstanalyse og hele skriveprocessen frem mod den færdige tekst. . Efterligning spiller en vigtig rolle i denne model. Elevernes efterligner både den oprindelige teksts sprog og struktur, og de efterligner den måde, læreren griber skriveprocessen an på. En af de vigtigste ting i denne model er en meget detaljeret målsætning for elevernes skrivning. så det bliver tydeligt for eleverne hvad de skal kikke efter i modelteksten og hvordan de skal bruge sproget når de selv skal skrive.

Skriveundervisning i gernepædagogik er organiseret i fire faser. I den første fase forklarer lærerne eleverne om tekstens indhold, men vigtigst så forklarer læreren eleverne noget helt grundlæggende om den genre eleverne skal læse og skrive. Hvorfor ser en fagtekst ud som den gør?

I fase 2 dekonsstrueres en modeltekst – læreren har fundet et rigtigt godt eksempel på den tekst eleverne senere selv skal skrive og nu viser læreren hvilke afsnit teksten har og hvilke særlige sproglige kendetegn lige netop denne teksttype har.

Fase 3 er den vigtigste fase. Her leder læreren en fælles skrivning af en tekst hvor man øver sig – hvor læreren viser hvordan man strukturerer teksten i afsnit og hvordan man bruger de særlige sproglige kendetegn for teksten. Man skriver en parralel tekst til modelteksten – altså en tekst der ligner modelteksten i struktur og sprog – men med et andet indhold. Og man prøver at efterligne den oprindelige teksts sprog.

I fase 4 skal eleverne skrive deres egen tekst. Nu ved de præcist hvordan teksten skal se ud og hvilke sproglige ressourcer de skal trække på for at skrive en god tekst.

 

embed video plugin powered by Union Development