Links

Knutbyskolan

Knutbyskolan - en multikulturel skole i Stockholm - har i 6 år arbejdet med udvikling

og implementering af genrebaseret undervisning med meget positive resultater.

Mette Vedsgaards hjemmeside