Hvorfor genrepædagogik

Genrepædagogikken stammer fra Australien og er en metode, der er udviklet til at fremme marginaliserede elevers læsestandpunkt for herigennem at give disse elever en bedre forudsætning for faglig læring.Sprog- og genreorienteret undervisning baseret på funktionel lingvistik (SFL) har vist sig at være en effektiv måde at integrere faglig læsning og sproglig udvikling i fagene på. Der foreligger nu en omfattende forskning i både teori og praksis internationalt -herunder også fra Norden. I Danmark er der lavet forskningsbaserede udviklingsprojekter både i grundskole og læreruddannelse - i alle fag.Resultaterne er meget positive og signifikante, hvorfor Sølystskolen har en intention om at indføre metoden som et væsentligt element i skolens pædagogiske grundlag.

Enhver kontekst har sit sprog

Hvad vil jeg sige og til hvem? Sproget tilpasses hele tiden til den situation som vi befinder os i. For et barn i skolen er det en sag at beherske hverdagsproget og en anden at lære og beherske skolesproget.

Sproglige mønstre til forskellige sammenhænge

Ifølge nyere forskning, lære folk sproget bedst, hvis det sker samtidig med anden læring. Genrepædagogik kan i den forbindelse give lærerne et redskab til at arbejde parallelt med udviklingen af sprog og tværfaglig undervisning

Den tilgang hjælper eleverne til at opdage de sproglige mønstre som bruges til forskellige sammenhænge.

Hvordan forklarer man forløbet i et eksperiment? Hvad kræves for at fange læserens interesse i en tekst om stenalderen? Hvordan kan jeg overbevise andre om at gøre noget, hvad kræves der for at det er en god argumentation? Hvordan skal man indlede en instruktion for at den skal nå de rette modtagere?

Genre pædagogik handler om at lære sig sprog og viden om et bestemt emne ved i fællesskab at finde sprogets struktur. Man lærer, at forskellige tekster har forskellige formål, og hvordan fagspecifikke begreber hænger sammen

Enhver kontekst har sit sprog

Hvad vil jeg sige og til hvem? Sproget tilpasses hele tiden til den situation som vi befinder os i. For et barn i skolen er det en sag at beherske hverdagsproget og en anden at erobre skolesproget.

Sproglige mønstre til forskellige sammenhænge

Ifølge nyere forskning, lære folk sproget bedst, hvis det sker samtidig med anden læring. Genrepædagogik kan i den forbindelse give lærerne et redskab til at arbejde parallelt med udviklingen af sprog og tværfaglig undervisning

Den tilgang hjælper eleverne til at opdage de sproglige mønstre som bruges til forskellige sammenhænge.

Hvordan forklarer man forløbet i et eksperiment? Hvad kræves for at fange læserens interesse i en tekst om stenalderen? Hvordan kan jeg overbevise andre om at gøre noget, hvad kræves der for at det er en god argumentation? Hvordan skal man indlede en instruktion for at den skal nå de rette modtagere?

Genre pædagogik handler om at lære sig sprog og viden om et bestemt emne ved i fællesskab at finde sprogets struktur. Man lærer, at forskellige tekster har forskellige formål, og hvordan fagspecifikke begreber hænger sammen