Samarbejde med LISIL

Projektet, som foregår i samarbejde med VIA Læreruddannelsen i Silkeborg, forløber over flere år. Et vigtigt led i processen har de første 2 år været at gøre os begyndende praksiserfaringer - at vi så at sige udviklede praksis, mens vi studerede teorien.