praksis

På Sølystskolen har vi i mange af vores undervisningsforløb taget udgangspunkt i Britt Johannsons bog ”Lad sproget bære”. Menupunktet ”praksis” på websitet er på nuværende tidspunkt opbygget efter genremodellen i Britt Johannsons bog (Rose 2009). Genremodellen

Vi er i en udviklingsproces, hvor vi ændrer og udvikler således at undervisningen og forløbene er afstemt og passer til vores elever og skole og endelig til det danske skolesystem.