Evaluerende tekster

Evalueringsfamilien er opdelt i to genre. Argumentationer og responser. Fælles for begge typer er at teksterne udtrykker en stillingtagen.

I den argumenterende genre præsenteres et antal argumenter for at understøtte et synspunkt og teksten afsluttes ofte med en anbefaling.

Diskussionen indeholder et et antal argumneter for at belyse forskellige sider af en problemstilling, inden den egentlige stillingtagen.

Responser indeholder en reaktion på noget, man har læst, set eller hørt(en bog, en film, musik osv.)

Den personlige reflektion giver udtryk ofr personlige reaktioner og følelser.

En anmeldelse beskriver og vurderer tekster, musik, forestillinger osv.

Fortolkning vurderer og   tolker budskabet i en tekst