Argumentation i 4. klasse

Lærer Birgitte Duch har arbejdet med argumeterende genre i en 4. klasse.

"Færre lektier i 4. klasse"

Formålet med dette forløb er at lære eleverne om argumentation og tilknyttede begreber (synspunkt, holdning…). At vise dem hvordan en argumenterende tekst er opbygget, give dem redskaber til selv at skrive en tekst og lade dem skrive en kort argumenterende tekst.

Beskrivelse af undervisningsforløbetlektier
Plakat med argumenterende tekst
Den eksemplariske tekst
Struktur og sprogligetræk
Forslag til fællestekst

Elevtekster