Anmeldelser

anmeldelseFormålet med en anmeldelse er at afgive en vurdering/bedømmelse af et værk 

Anmeldelse læses, inden man vælger bog/film/hotel/kunst/restaurarant osv. for at få en ide om emnets kvaliteter

Formålet med en boganmeldelse er:
at give læseren lyst til at læse en bog
at give læseren en baggrund for bogen og den genre den repræsenterer
at informere om sammenhænge, som forfatteren tidligere har optrådt iBeskrivelse af et undervisningsforløb om anmeldelser  ( Her er anvendt Hønsepigen af Bent Haller)Det litterære sprog - plakat (se anvendelse i undervisnngsforløbet)
Det evaluerende sprog - plakat (se anvendelse i undervisnngsforløbet)
Temaer - plakat (se anvendelse i undervisnngsforløbet)
 
 
anmeldelse

Eksemplarisk tekst brugt til anmeldelse i 7. klasse 2011


Fællestekstkonstruktion af anmeldelse

 

Eleveksempler

Elev 1

Elev 2

Elev 3


 
 

 

 

Boganmeldelse i forbindelse med: Hønsepigen af Bent Haller

Målsætning

 

Billede af handlingslinje - med brug af deltagere, processer og omstændigheder

Eksempel på boganmeldelse


Den færdige boganmeldelse blev udstillet
på biblioteket, så boganmeldelsens egentlige sigte - at give lyst til at læse "Hønsepigen" - blev viderebragt til andre elever.