Forklaringer

I en faktuelforklaring f.x om klimaet er målet at forklare hvorfor klimaet varierer over jordens overflade men også inden for en og samme klimazone ved at angive de faktorer som bestemmer dette. Det handler fx om faktorer som afstand til ækvator, højde over havet, havstrømme, vindretning, naturlig beskyttelse og bebyggelse.

I en sekventielforklaring f.x om klimaet forklarer man den kronologiske proces som fører frem til drivhuseffekten.
Formål sekventielforklaring
Plakat til ophæng i klassen, med en eksemplarisk tekst og opdeling

Hvad er en sekventielforklaring - flipped classroom

 

I en konsekvensforklaring f.x om klimaet redegør man for konsekvensen af drivhuseffekten: vanddniveauet hæves, hvilket fører til oversvømmelser, tørke, misvækst, unormale vejrforhold.