Historiske tekster

Formålet med historiske tekster er at berette om vigtige begivenheder fra ens eget liv, en andens liv eller fra historien.

Historiske tekster indeholder begivenheder i kronologisk rækkefølge.Teksterne handler om ting der er sket i fortiden. de er altid begivenhedsorienterede, og de kan inddeles i tre grupper, alt efter hvordan der arbejdes med tid, årsag og det evaluerende sprog.

Selvbiografien beretter om vigtige begivenheder i skribentens eget liv.

Biografien beretter om vigtige begivenheder i en kendt persons liv. Den skrives i 3. person.

Den historisk berettende genre beretter om vigtige begivenheder i et histoirsk begivenhedsforløb.

Oversigt over historiske tekster