Evalueringsværktøjer

Evalueringsskema brugt i 3. klasse - udarbejdet af seminariestuderende

Evalueringskemaer oversat fra Briit Johansons bog:

Fremadrettet evalueringsskema på strukur

Fremadrettet evalueringsskema på indhold