Informerende beskrivelser

Oversigt informerende beskrivelser
Samlet oversigt over: formål, type, struktur, sproglige træk og øvrigt i informerende beskrivelser:
Formål informerende beskrivelser
Plakat til ophæng i klassen, med en eksemplarisk tekst og opdeling
Plakat - informerende beskrivelser
Plakat til ophæng i klassen, når der arbejdes med informerende beskrivelse

I fællesskriftet om faglig læsning kan man på siderne 43-48 læse en artikel "Genrepædagogik i teori og praksis - på samme tid"
Hent tidskriftet her

Nedenfor følger en anvisning i hvordan man kan tænke i fx et temaarbejde om klimaet, hvor man kan skrive tekster i mange forskellige genrer.

Det er normalt at en tekst indeholder en fase som hører hjemme i en anden genre. Det indebærer ikke nødvendigvis at det er en makrogenre. Det er altid teksten overordnede mål/sigte som bestemmer genren. En informerende beskrivelse indeholder fx ofte også forklarende faser ved siden af de klassificerende og beskrivende 

Informerende beskrivelser

I en komponentbeskrivelser om klimaet er målet at beskrive hvilke dele som klimaet bestemmes af, nedbør, og temperatur.

I en Informerende beskrivelse om klimaet er målet at beskrive forskellige aspekter som vedrører et og samme fænomen, fx klimaet i forhold til mennesker, dyr, planter transport osv.

I en klassificerende beskrivelse er målet at beskrive forskellige typer af klimaer, indlandsklimaet, kystklimaet, eller for ældre elever tropisk, suptropisk og tempereret klima og polarklimaet. 

Plakat til ophæng i klassen, når der arbejdes med informerende beskrivelse