1. klasse

I  indskolingen har vi arbejdet med Informerende beskrivelser i forskellige u-forløb. Nogle af forløbene er afviklet som flerfaglige forløb. Forløbene kan med få justeringer bruges i hele indskolingen.