Motionsdagen

Et undervisningsforløb som Sven Noer og Sanne Strømgaard, i samarbejde med Anne Marie Jakobsen, har forberedt og afviklet i 3. a og 3. b på Sølystskolen. 

 

Generel beskrivelse af undervisningsforløb

En kedelig lærertekst - som opstart :-)

Billedsekvenser som  kan bruges både til mundtligt og skriftligt arbejde med den kronologiske rækkefækge

Den eksemplariske tekst

Den eksemplariske tekst med opdeling word eller Notebook

Notebookfiler (Vær opmærksom på at Notebook softwaren skal være installeret på computeren for at man kan bruge filerne):

 

Puslehistorie med lyd 
Arrangere sætninger i den rigtige rækkefølge
Anagram
Multiplechoice
Gæt et ord
Vendespil
Find deltagere og omstændigheder

 

4 Planlægningsmodeller

 

Eksempel på fælles tekstkonstruktion

 

Individuel tekstskrivning

Eleveksempel 1

Eleveksempel 2

 

Evalueringsskema