referat

I den danske folkeskole bruges tekstgenren "Referat" ofte i forbindelse med læsning af romaner og andre tekster. For at kvalificere referatskrivningen har vi beskrevet et undervisningsforløb med planlægningsmodellen TLC. Mål med referat af film eller tekstmaterialerkomprimering

Formkrav

Vidensopbygning til arbejdet med referat

Eksemplarisk tekst

Eksemplarisk tekst som plakat

Macrotema og hypertemaer/Afsnitsåbner

Tekstbånd

Eleveksempler

Powerpoint fra Workshop