R2L

Målet med R2L:
At undervise i og med svære, faglige eller skønlitterære tekster således at elevernes læseforståelse stilladseres og modelleres mens der læses, og således at alle elevers tekst- og sprogbevidsthed udvikles. Metoden anvender en række skarpt definerede undervisningsaktiviteter som forekommer i en bestemt rækkefølge. Aktiviteterne er først lærerstyrede, senere skifter taletid fra lærer til elever efterhånden som stilladset fjernes.

R2L