Gummi Tarzan

Gummi Tarzan, R2L og cooperative learning i 3. klasse - et undervisningsforløb udarbejdet af Birgitte Duch og Nina Friberg - Sølystskolen

Et litterært forløb med Ole Lund Kierkegaards Gummi Tarzan som omdrejningspunkt, med udgangspunkt i cooperative learning i forhold til elevdifferentiering. Der blev arbejdet med Reading to learn – stationerne 3 forskellige steder i bogen. Tredie gang nåede vi frem til gruppe-gen-skrivning af det udvalgte tekststykke.
(Kraftigt inspireret af Louise Frederiksen og Karen Margrethe Nielsen, Vestbjerg Skole)

Beskrivelse af undervisningsforløbet
Leksionsplan 1. kap.
Leksionsplan 4. kap.
Leksionsplan 8. kap.
Fællesgenskrivning
Oplæg til individuel konstruktion

Elevtekst
film