Jernalderen

Undervisningsforløbet er udarbejdet af Birgitte Duch og Nina Friberg, Sølystskolen.

Målet med undervisningsforløbet er at: 
eleverne skal få kendskab til tidsperioden –
kunne placere jernalderen på tidslinjen,
forklare hvorfra perioden har sit navn
beskrive periodens nye metoder og redskaber, befolkningsvækst som følge af udviklingen I landbrug og samfund.

Beskrivelse af undervisningsforløbet
Elevtekst1
Elevtekst2
Elevtekst3