Sundhed

Forløbet er udarbejdet af Birgitte Duch og Nina Friberg, Sølystskolen

Overordnet formål: At give eleverne indblik i begrebet ”sundhed” udfra WHO's sundhedsbegreb.

Fælles mål” med forløbet.

  • Fortælle om menneskets sanser og kropsfunktioner (”den nære omverden”)
  • Beskrive enkle vigtige regler for sund levevis (”den nære omverden”)
  • kunne oplyse om fagligt stof (dansk)
  • bruge talesprog i fremlæggelse, samtale, samarbejde
  • læse faglit. for aldersgruppen
  • bruge sproget til formidling af viden
  • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner.

Beskrivelse af undervisningsforløbet
Plakat anvisning
Struktur eksemplarisk tekst mobning
Quiz og byt mobning
Eksemplarisk tekst til mobning
Eksemplarisk tekst til puslesætninger
Eksemplarisktekst med processer
Undervisning dekonstruktion
Leksionsplan til anvisningen
Opgaveark - argumentation - sikker chat