Den sproglige dimension

Den sproglige dimension

Denne film består af 6 kapitler fra forskellige fag, hvor lærere på Sølystskolen i Silkeborg  integrerer sprogundervisningen i fagene.

Det er vigtigt for elever med dansk som andetsprog og for alle andre elever,  at få et solidt og aktivt fagsprog. Lærerne demonstrerer i filmen løsninger til inspiration  - lige til at kopiere. 
Dansk som andetsprog er et selvstændigt fagområde, men samtidig en dimension i alle folkeskolens fag.  I de seneste år har andetsprogsdidaktikken derfor udviklet sig til være en generel udfordring for alle fag.  

Se god praksis fra 1. kl. matematik, 3. kl. dansk, 4. Kl. natur teknik, 8. kl. fysik, 8. kl. biologi og 9. kl. dansk. Målgruppen er alle lærere i folkeskolen, skoleledere og studerende.
Filmen varer 37 minutter.

Produceret i samarbejde med - Kitte Søndergaard Kristensen, Pædagogisk konsulent, VIA University College -   Joan Hellqvist Madsen, Pædagogisk leder, Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social integration, Sølystskolen Silkeborg