Kompendium med før-under og efter aktiviteter


Som supplement til vores Sprog- og læsehandleplan og pjecen Udvikling af sprog- og læsefærdigheder hos tosprogedehar vi udarbejdet et kompendium med masser af konkrete ideer og redskaber til, hvordan man kan arbejde med læseprocessens 3 faser: før-under-efter sprog- og læseaktiviteter.
Se kompendiet