Progression

I skoleåret 2015-16 har vi igangsat en proces - hvor vi vil beskrive og skabe den røde tråd i arbejdet med de genrer, som eleverne stifter bekendskab med i deres skoleforløb.

Det er planen, at der laves et skema, som beskriver, hvorledes man arbejder med de enkelte genre på årgangene. Progressionsskemaerne indeholder: læringsmål, fagligt indhold, struktur, sproglige træk, øvrigt og henvisning.

Klik på det lille ikon med printeren i øverste højre hjørne for at se hele skemaet og for at printe.