Den personlige beretning

Progression – personlig beretning

Formålet med den personlige beretning er at berette om et begivenhedsforløb, at fortælle om hvad der er sket, gerne på en underholdende måde.
Læringsmål Tag udgangspunkt i fællesoplevelser og udflugter, med støtte af billeder fra turen. Når eleverne skal mundtlig berette om noget de har oplevet plejer de at begrænse sig til en eller to begivenheder.

Tag stadig udgangspunkt i fællesoplevelser og udflugter.

Familiære berettende tekster (sommerferie, weekend andre oplevelser)med støtte af billeder fra turen.

Brug gerne fællesoplevelser og udflugter, men flyt fokus til familiære berettende tekster(sommerferie, weekender og andre oplevelser)
Elevernes skal kun gengive et længere hændelsesforløb
Brug gerne fællesoplevelser og udflugter, men flyt fokus til familiære berettende tekster(sommerferie, weekender og andre oplevelser)
Elevernes skal kun gengive et længere hændelsesforløb

Eleverne bør opfordres til at eksperimentere med rækkefølgen af begivenhederne, fx i form af flashback.

Der bør fokuseres på nøglebegivenheder og detalje rigdommen bør udvikles gennem hele den berettende tekst.

Der arbejdes med mere omfattende berettende tekster med udviklende orienteringer, hændelsesforløb og afsluttende koblinger til orientering

Teksterne er mere komplekse, med brug af tilbageblik og flere forskellige personers synsvinkler

Klasser 0.kl 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl – 6.kl
Fagligt
indhold

Jeg kan fortælle en personlig beretning

Jeg har viden om, at en personlig beretning starter med en overskrift, en orientering, et hændelsesforløb der

fortælles i en kronologisk rækkefølge og afsluttes med en personlig kommentar(evaluering)

Jeg kan fortælle og skrive en personlig beretning

Jeg skal vide, at en personlig beretning starter med en overskrift, en orientering, et hændelsesforløb der fortælles i en kronologisk rækkefølge og afsluttes med en personlig kommentar(evaluering)

Jeg kan fortælle og skrive en personlig beretning

Jeg kan fortælle og skrive en personlig beretning ud fra struktur og sproglige kendetegn

Jeg har arbejdet med en planlægningsmodel Jeg har viden om det evaluerende sprog

Jeg kan selvstændigt skrive en personlig beretning

Jeg kan selvstændigt  skrive en personlig beretning ud fra struktur og sproglige kendetegn

Jeg gør brug af en planlægningsmodel

Jeg bruger det evaluerende sprog i min afsluttende kommentar

Jeg kan selvstændigt skrive en personlig beretning

Jeg kan selvstændigt skrive en personlig beretning ud fra struktur og sproglige kendetegn

Jeg benytter et evaluerende sprog der kommenterer og udtrykker tanker/følelser omkring hændelserne og i min afslutning

Jeg kan udbygge orientering med flere detaljer (Norminalgrupper)

Jeg kan anvende flere stemmer

  0.kl 1.kl 2.kl 3.kl 4.kl – 6.kl
Struktur
 • Titel
 • Orientering
 • Hændelser
 • Afslutning/personlig kommentar
 • Titel
 • Orientering
 • Hændelser
 • Afslutning/personlig kommentar
 • Titel
 • Orientering
 • Hændelser
 • Afslutning/evaluering
 
 • Titel
 • Orientering
 • Hændelser
 • Afslutning/evaluering
 
 • Titel
 • Orientering
 • Hændelser/evaluering
 • Afslutning/evaluering
 
Sproglige træk
 • kronologi
 • tidsord
 • kronologi
 • tidsord

 • kronologi
 • tidsord
 • forbindere
 • materielle, mentale og relationelle processer
 • evaluerende sprog
 • norminalgrupper (beskrivere)

 

 
 • kronologi
 • tidsord
 • forbindere
 • materielle, mentale og relationelle processer
 • evaluerende sprog
 • norminalgrupper (beskrivere)

 

 •  kronologi
 • tidsord
 • forbindere
 • materielle, mentale og relationelle processer
 • evaluerende sprog
 • norminalgrupper (beskrivere)

 

Øvrigt

Kronologi: Brug billeder fra fælles oplevelser

Tidsord: lav skilte med tidsordene de bruger i fortællingen

Processer: Lav skilte med de relevante

processer der forbindes med begivenhederne

Tankekort: med de forskellige hændelser

Orienteringshatten: Bruges til at lære orientering(hvem, hvad, hvornår, hvor  evt. hvorfor)

 

Planlægningsmodel(se side 22-25 Lad sproget bære DVD  på googledrev-Sølystskolen)

Tidslinjer:

       
             
Henvisning

Planlægningsmodeller (se side 22-25 ”Lad sproget bære” PDF-fil på googledrev-Sølystskolen)

Se evalueringsskemaer til evaluering af formål, struktur og sproglige træk på forskellige niveauer side 26-31, ”Lad sproget bære” PDF-fil på googledrev-Sølystskolen)

Se eksempler på personlig beretning(se side 20-21 ”Lad sproget bære” PDF-fil på googledrev- Sølystskolen)