Instruktioner

Progression – instruktioner
Formålet med instruktioner er, at de på en kort og præcis måde skal oplyse om en fremgangsmåde til at opnå et specifikt mål.

Klassetrin 0.kl 1.kl 2.kl - 3.kl 4.kl – 6.kl
Læringsmål

Jeg kan lytte til og

forstå en mundtlig instruktion og anvisning

Jeg har viden om materielle processer og bydeform

Jeg har viden om, at en instruktion indeholder en overskrift, materialer og en fremgangsmåde

Jeg kan lytte til og

forstå en mundtlig instruktion og anvisning

Jeg kan skrive en kort instruktion vha. konkrete materialer

Jeg kan forstå materielle processer og bydeform

Jeg har viden om, at en instruktion indeholder en overskrift, materialer og en fremgangsmåde

 Jeg kan lytte til og

forstå en mundtlig instruktion og anvisning

Jeg kan skrive en instruktion

Jeg kan anvende materielle processer og bydeform

Jeg kender strukturen i en instruktion

Jeg kan forstå og skrive forskellige slags instruktioner og anvisninger efter formål.

Jeg kan anvende passende billeder, diagrammer og tabeller.

Fagligt indhold

For de yngre børn bør indholdet i instruktioner og anvisninger handle om hverdagsfænomener.

På dette trin er instruktioner og anvisninger enkle og består som oftest kun af et par trin

Instruktioner:

Fremgangsmåden er i kronologisk orden

Hvordan man går over gaden.

Hvordan man spiller et spil

Hvordan man klipper…

Ordensregler:

Fremgangsmåden er ikke nødvendigvis i kronologisk orden men snarere i en logisk orden.

Regler for, hvordan man er en god kammerat.

På dette alderstrin består de skriftlige instruktioner primært af billeder og korte skriftlige instruktioner med et eller et par elementer.

Matematik: tælleremser og enkelte opgaver

Billedkunst: snefnug af papir, hvordan blander man farver.

Natur/teknik: Hvordan kan man fremstille et stykke legetøj eller en robot.

Madkundskab:

En opskrift

Idræt:

Regler i forskellige spil og lege.

Instruktioner:

Fremgangsmåden er i kronologisk orden

Hvordan man går over gaden.

Hvordan man spiller et spil

Hvordan man klipper…

Ordensregler:

Fremgangsmåden er ikke nødvendigvis i kronologisk orden men snarere i en logisk orden.

Regler for, hvordan man er en god

kammerat.

Instruktioner og anvisninger skal også på dette trin handle om fænomener i elevernes hverdag i klasseværelset, i hjemmet og i miljøet udenfor.

Det er hensigtsmæssigt at tydeliggøre instruktionens og anvisningens struktur og de sproglige træk i form af lege som forskellige barriereøvelser (for eksempel øvelser med skærm mellem eleverne) eller lege i stil med blindebuk.

Social udvikling/livskundskab: Hvordan beder man sine medmennesker om hjælp, og hvordan forhandler man for eksempel om regler for opførsel i klasseværelset?

Idræt: Instruktioner og anvisninger til forskellige spil og sportsgrene.

Teknik: Følg instruktioner på computeren/om computeren.

Matematik: Skriv instruktioner, og følg instruktioner for, hvordan man løser opgaver.

Indholdet i instruktioner og anvisninger bør nu behandle områder uden for hverdagen og det velkendte.

Eleverne ved nu, at der findes forskellige slags instruktioner og anvisninger til forskellige formål, og der er forskel på instruktioner og anvisninger.

De kan vælge den passende instruktion eller anvisning og formulere sig på en måde, så modtageren kan følge den. De kan være skrevet i prosastil og i flere led (hvis du vil have det godt, skal du ikke spise mere slik, og du skal motionere oftere).

Eleverne supplerer de skriftlige instruktioner med passende billeder, tabeller, diagrammer etc.

Social udvikling/livskundskab: Udvikle regler for opførsel i klasseværelset og anvisninger for social omgang.

Billedkunst og sløjd: Formulere egne instruktioner om, hvordan man løser opgaver i billedkunst

og sløjd.

Natur/teknik og samfundsrelaterede fag:

Fremstille instruerende brochurer ved hjælp af computeren.

De kan for eksempel handle om energi-, sundheds- eller miljøspørgsmål eller om, hvordan

man bærer sig ad, når man gerne vil have, at de lokale politikere tager et spørgsmål op i kommunalbestyrelsen.

Matematik: Skriv instruktioner til kammeraterne om, hvordan man for eksempel løser problemopgaver.

0.kl 1.kl 2.kl - 3.kl 4.kl – 6.kl
Struktur

Overskrift

Materialer

fremgangsmåde

Overskrift

Materialer

fremgangsmåde

Overskrift

Materialer

fremgangsmåde

Overskrift

Materialer

fremgangsmåde

Sproglige træk

materielle processer (gøre ord)

Bydeform

materielle processer (gøre ord)

Bydeform

materielle processer (gøre ord)

Bydeform

udbyggede nominalgrupper, der fortæller om deltagerne eller omstændighederne i instruktionerne (køleskabskoldt smør, i en stor stegepande med teflonbelægning).

Tidsforbindere

materielle processer (gøre ord)

Bydeform

udbyggede nominalgrupper, der fortæller om deltagerne eller omstændighederne i instruktionerne (køleskabskoldt smør, i en stor stegepande med teflonbelægning).

Tidsforbindere

Flere led

Øvrigt

Det er også en god idé at træne disse kompetencer ved hjælp af lege som for eksempel Simon siger

og med instruktioner, der er skrevet ned på sedler, som eleverne skal følge og udføre, ofte på en legende og sjov måde.

Eleverne kan arbejde med at ordne instruerende billeder i kronologisk orden: Hvad gør man

først, og hvad gør man bagefter?

Er der nogen elementer, der kan stå på flere forskellige steder?

Lærer og elever kan skrive en fælles tekst, der består af billeder og ordkort med konkrete materielle

processer på.

Eleverne kan tegne og male billeder

og skrive korte sætninger til billederne med hjælp fra læreren

   
Henvisning

Planlægningsmodeller (se side 86-88 ”Lad sproget bære” PDF-fil på googledrev-Sølystskolen)

Se evalueringsskemaer til evaluering af formål, struktur og sproglige træk på forskellige niveauer side 89-93 ”Lad sproget bære” PDF-fil på googledrev-Sølystskolen)

Se eksempler på instruktioner og anvisninger (se side 78-86 ”Lad sproget bære” PDF-fil på googledrev- Sølystskolen)