Litteraturliste

Litteraturliste til arbejdet med genrepædagogik

Ruth Mulvad (2009) Sprog i skole - læseudviklende undervisning i alle fag Alinea

Britt Johansson og Anniqa Sandell Ring (2012) Lad sproget bære - genrepædagogik i praksis         Hallgren & Fallgren

Pauline Gibbons (2002) Scaffolding Language, Scaffolding Learning, Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Heinemann

Pauline Gibbons (2006) Stärk Språket, stärk lärandet. Språk- och kunskabsutvecklande arbejdssätt för och med andrasspråkselever i klasserummet Hallgren & Fallgren

David Rose (2007) Reading to learn www.readingtolearn.com.au Mette Kirk Mailand (2009) Genreskrivning i skolen Gyldendal

Lis Holm (2007) Fra ord til sætning til tekst  – tekstlingvistik i danskfaget Dansklærerforeningen

Jørgen Grosbøll (2010) Jesper Zimmer Wrang Bevidste sproglige erfaringer – på mellemtrinnet Academica

Jørgen Grosbøll (2010) Jesper Zimmer Wrang Sproglige refleksioner på sluttrinnet Academica
Ruth Mulvad (2002) Et ord flyver op. Skriftlighed. Undervisningsbog. Elevfagbog. Lærervejledning. Dansk i dialog. Alinea

Ruth Mulvad (2002) Kommer tid - kommer sprog. Sproglære. Undervisningsbog. Elevfagbog. Lærervejledning. Dansk i dialog. Alinea

Artikler

Af Bodil Hedeboe Kan en eksplicit genrepædagogisk undervisning udvikle elevers læse- og skrivefærdigheder?

Af Martin Hermansen og Susanne Jacobsen Naturfag og sprog hører jo sammen!

Find også litteratur – links og artikler om systemisk funktionel grammatik på Nationalt Videncenter for Læsning her: http://www.videnomlaesning.dk/2/20.aspx